Valitsus sai tänasel kabinetinõupidamisel ülevaate Kreeka olukorrast ning otsustas esitada Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) seisukoha võtmiseks eelnõu, millega volitatakse institutsioone pidama läbirääkimisi Kreekale stabiilsustoetuse andmiseks.

Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) juhatajate nõukogu arutab läbirääkimiste alustamisega seonduvat oma homsel istungil, vahendab valitsuse kommunikatsioonibüroo. Läbirääkimiste eesmärk on määrata vastastikuse mõistmise memorandumis kindlaks need finantsabiga seotud tingimused, mida Kreeka stabiilsustoetuse saamiseks täitma peab.

Juhul kui ELAK otsustab volitada Eesti esindajaid ESM juhatajate nõukogus toetama läbirääkimiste alustamist, ei tähenda see veel Eesti Vabariigile varaliste kohustuste võtmist. Samuti ei saa ELAK volitada Eesti esindajat määratlema Eestile võetava rahalise kohustuse tingimusi. Läbirääkimiste tulemusel valmiva vastastikuse mõistmise memorandumi heaks kiitmiseks vajavad Eesti esindajad Riigikogu täiskogu toetust.