Maaeluminister Urmas Kruuse (RE) tegi riigiettevõtte Vireeni nõukogule ülesandeks kaaluda ettevõtte juhataja sobivust ametikohale. Loomsete jäätmete käitlemisega tegelevas ettevõttes toimunud erikontroll tuvastas, et Vireen on mobiilse seapõleti kasutamise kohta esitanud avalikkusele valeandmeid.

„Meie kahtlused on kahjuks osutunud tõeks. Vireenis läbiviidud erikontroll tuvastas, et ettevõte on avalikkusele valetanud mobiilse põleti Hurican 1000E kasutamise kohta 31. juulil ja 1. augustil Tartumaal Puhja vallas Rämsi külas asunud taudikoldes," ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Ettevõtte poolt VTA-le esitatud arve põhjal hävitati Rämsil mobiilses põletis 23,228 tonni sigade Aafrika katku tõttu hukatud loomi. „Tegelikult polnud tekkinud rikke tõttu hävitamine võimalik ja mobiilne põleti transporditi tagasi AS Vireeni. Rämsil hukatud sead utiliseeriti loomsete jäätmete käitlemise tehases Väike-Maarjas," selgitas Kruuse.

„Pärast säärase avaliku valetamise tuvastamist on väga keeruline jätkata usalduslikku töösuhet Vireeni juhatajaga ja teen riigiettevõtte nõukogule ettepaneku kaaluda juhataja sobivust ametikohale," ütles Kruuse. Vireeni nõukogu koguneb otsuse tegemiseks reedel, 28. augustil.

Loomsete jäätmete käitlemisega tegelev AS Vireen on riigi äriühing, mille aktsiad kuuluvad 100% riigile ja on põllumajandusministeeriumi valitsemisel. Aktsionäride üldkoosolekul esindab riiki maaeluminister. AS-i Vireen juhib alates 17.11.2012. a Rait Persidski.

Ettevõtte nõukogu on 6-liikmeline, kuhu kuuluvad järgmised liikmed:

Taimo Staalfeldt (IRL) - nõukogu esimees

Einar Jakobi - nõukogu liige

Asti Altermann - nõukogu liige

Aleksandr Holst (RE) - nõukogu liige

Elmut Paavel (IRL) - nõukogu liige

Kaul Nurm - nõukogu liige