Bussifirmade Sebe ja LuxExpress omanik palus advokaadibürool Sorainen uurida, kas Eesti riik tohib Elronit toetada Tallinn-Tartu liinile uute rongide hankimiseks või on see konkurentsi rikkumine. Soraineni vandeadvokaadi Allar Jõksi sõnul tohiks tänases igati toimivas konkurentsiolukorras riigiabi eraldada vaid amortiseerunud rongide asendamiseks.

"Euroopa Komisjoni praktikas on leitud, et kui on 15 aasta vanused rongid, siis nende väljavahetamise korral ei ole riigiabi andmiseks vaja komisjoni poole pöörduda. Kuid praegu olemasolevate rongide väljavahetamine ilma Euroopa Komisjoni loata ei ole lubatud," kinnitas Allar Jõks.

Meediale saadetud teates märgitakse,et õigusanalüüs hindab riigiabi andmise loa saamist Euroopa Komisjonilt vähetõenäoliseks. Olemasolevate rongide väljavahetamiseks on riigiabi andmine lubatud tingimusel, et väljavahetatav veerem on vanem kui 15 aastat.

“Seda võimalust on Eesti riik kasutanud kui sai soetatud praegused rongid. Amortiseerunud rongide väljavahetamine teenis kahtlemata avalikku huvi ja seega ei ole see ka riigiabi andmise reeglitega vastuolus,“ selgitas Jõks. Elroni tänased rongid on aga sisuliselt uued ning nende väljavahetamiseks tuleb Euroopa Komisjonilt küsida luba.

Õigusanalüüs leidis samuti, et Tallinn-Tartu liinile veelgi uuemate rongide soetamine võib põhjustada põhjendamatuid konkurentsimoonutusi ühistransporditurul. Elron ei kavatse uute rongidega avada täiendavaid uusi liine, vaid eelkõige parandada oma konkurentsiolukorda toimivad ühistransporditurul.

„Tallinn-Tartu liinil konkureerib riiklikult doteeritud Elron vabaturutingimustel ja ilma riiklike toetusteta opereerivate bussivedajatega. Avalike vahendite toel uute täiustatud rongide soetamine parandaks kahtlemata Elroni konkurentsivõimet. Samas halvendaks see samal liinil tegutsevate bussivedajate konkurentsivõimet,“ selgitas Jõks. Ka Elron ise ei ole varjanud oma eesmärki võita uusi kliente just bussireisijate arvelt.

Olulise turumoonutuse ohu puhul tuleb Jõksi sõnul riigil eelkõige analüüsida, milline mõju on Elroni uute rongide lisamisel bussivedajate majandustegevusele, samuti ka ühistranspordikasutajate käitumisele ja valikutele. Tänaseks ei ole aga sellist analüüsi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil tehtud.