Väidetavalt üle 60 000 koduomanikku koondava Omanike Keskliidu juhatuse esimees on IRLi liige Priidu Pärna. Juhatusse kuulub justiitsminister Urmas Reinsalu ning samuti IRLi liikmed Priit Värk ja Andry Krass, mis tähendab, et MTÜ juhatus on kindlalt IRLi käes.

Omanike Keskliidu nõukokku kuuluvad ka näiteks sellised prominentsed IRLi liikmed nagu Rein Kilk ja Ken-Marti Vaher.

Kui enamik riigikogu fraktsioonide poolt jagatava „katuseraha“ paigutusi on küllaltki konkreetselt sihtotstarbelised näiteks Muhu lasteaia söögisaali sisseseade või Vaida skatepark, siis Omanike Keskliidule mõeldud 40 000 eurot on ette nähtud väga üldsõnaliselt organisatsiooni arendamiseks.

Kui meenutada mõne aasta taguseid valimiskampaaniaid, siis IRL panustas oma propagandas kodukulude alla viimisele, mis sobib väga hästi ka Omanike Keskliidu profiiliga.

Omanike Keskliit annab välja 100 000 tiraažiga trükist

Konkreetseid vastuseid selle kohta, millega organisatsioon täpselt tegeleb ei ole kuigi kerge leida. Eesti Omanike Keskliidu tegevuse põhimõtteid käsitlevast rubriigist organisatsiooni kodulehel võib välja lugeda näiteks, et „Eesti Omanike Keskliit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi.“ Lisaks lubatakse seal, et „Omanike Keskliit kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.“

Organisatsiooni värskeimast majandusaasta aruanne on siiski pisut konkreetsem ning sealt võib lugeda, et mullu jätkati ajalehe “Koduomanik” väljaandmisega, mida jõudis koduomanikeni aasta jooksul küll üks number, kuid tiraaž ulatus 100 000 ekspemplarini.

Ajaleht „Koduomanik“ meenutab vormilt Tallinna munitsipaallehte. Väljaandes on küllaltki suurt rõhku pandud IRLi liikmetest MTÜ juhtide piltide eksponeerimisele.

Värskeima aruande kohaselt jätkas Omanike Keskliit 2014. aastal ka internetipõhist “Küsi juristilt tasuta!” teenuse pakkumist, mille eesmärgiks on õigusalane nõustamine kodu ja omandiga seotud küsimustes. Nõustati enam kui 1000 inimest.

Mida selle raha eest veel oleks saanud?

40 000 eurone katuseraha väljamakse on tegelikult väga suur, sest enamik teisi rahaeraldusi jäävad siiski neljakohalise summa piiresse.

Võrdlusena võib tuua, et sama summa katuseraha jagati laiali näiteks kaheksa sellise projekti vahel, millest igaühele määrati 5000 eurot:

Noortekeskuse renoveerimine (Väike-Maarja vald)
Noortekeskusele ja koolile spordiinventari soetamine (Roosna Alliku vald)
Kivivere Põhikooli võimla remont (Kõo Vallavalitsus)
Märjamaa Muusikakooli klaveri soetus (Märjamaa vald)
Haapsalu algkooli arvutiklassi tehnika soetamine (Haapsalu)
Põlula kooli huvihariduse edendamiseks vahendite soetamine (Rägavere Vallavalitsus)
Rannaala spordi- ja vabaajarajatiste renoveerimine (Kunda Linnavalitsus)
Hageri hooldekodu tuleohutusnõuetele vastavusse viimine (Kohila Vallavalitsus)