Seda on 19 miljonit eurot enam kui aasta varem, teatas rahandusministeerium.

Tasandusfondi 76,1 miljonit eurot läheb valdade ja linnade sissetulekute tasandamiseks. Selle kasutamise üle otsustavad toetust saavad omavalitsused ise. Vahenditest 72 protsenti läheb Lõuna- ja Kirde-Eesti ning 27 protsenti Kesk- ja Lääne-Eesti valdadele ja linnadele. Kõige enam saavad tasandusfondist toetust Narva linn, Tartu linn ja Kohtla-Järve linn, vastavalt 12,3 miljonit, 5 miljonit ja 5 miljonit eurot.

Toetusfondi 291,4 miljonit eurot antakse omavalitsustele selleks, et täita riiklikke kohustusi ja muuta kohalikke teenuseid kättesaadavamaks, peamiselt sotsiaal- ja hariduskulude toetuseks.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul läheb toetusfondist enamus üldhariduskoolide toetuseks. „Haridustoetuseks annab riik tänavu 237,4 miljonit eurot, mis on 11 miljonit enam kui aasta varem. Tõus on enamjaolt tingitud õpetajate palga alammäära suurendamisest 900 eurolt 958 eurole. Nii saab juba sellest aastast täistööajaga õpetajale maksta keskmiselt vähemalt 1149 eurot kuus,“ selgitas Aas toetuse tõusu.

Lisaks eraldas valitsus toetusfondi kaudu raha ka sotsiaalvaldkonna tarbeks. Sealhulgas toimetulekutoetuseks läheb kohalikele omavalitsustele 19,7 miljonit eurot. See on 6,4 miljonit eurot rohkem kui 2015. aastal, sest toimetulekupiir tõusis 130 eurole kuus.

Riik annab toetusfondi kaudu ka kohalike teede hoiuks viis miljonit eurot rohkem kui aasta varem, kuid enamik kasvu tuli projektipõhiste rahade arvelt. Toetuse kogumaht on 29,7 miljonit eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse maksmise kulude hüvitamiseks antakse üks miljon eurot. Kokku kulub kohalike omavalitsustel 2016. aastal toetuse maksmiseks ligi 3,5 miljonit eurot, kuid lisavahendite andmisel arvestatakse, et neil on eelmistest perioodidest ülejääke 2,7 miljonit eurot.

Sündide ja surmade registreerimise hüvitamiseks saavad vallad ja linnad 18 000 eurot, keskkonnatasude muutmise kompensatsiooniks 0,3 miljonit eurot ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks 2,9 miljonit eurot.

Täiendavad 0,4 miljonit eurot makstakse 11-le kohalikule omavalitsusele, mis asuvad väikesaarel või mille haldusalas on mõni püsiasustusega väikesaar. Toetust antakse tavapärasemast suuremate igapäevaste kulude katteks.