Miljonilistes maksuvõlgades Viru Keemia Grupp (VKG) tegi valitsusele ettepaneku alates 1. jaanuarist tagasiulatuvalt langetada õlitööstuses kasutatava põlevkivi ressursi-, ladestamis- ja väävliheitmete tasu nullile eurole tonnist. Seda seniks, kuni valitsus kehtestab keskkonnatasude mehhanismi ja koefitsiendiprintsiibi.

„Põlevkivitööstuses kasutusele võetud parimad võimalikud tehnoloogiad ja mahukad keskkonnainvesteeringud on oluliselt vähendanud tööstuse mõju ümbritsevale keskkonnale. Eeltoodust tulenevalt on saastetasud muutunud tööstusele põhjendamatuteks trahvideks,” seisab VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni ja juhatuse liikme Meelis Eldermanni allkirjastatud pöördumises majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministeeriumi poole. Ühtlasi oli see VKG vastus rahandusministeeriumi palvele teha oma ettepanekud põlevkivivaldkonna olukorra leevendamiseks.