"Üldistatult eelkõige seda, et ettevõtte vajab oma arenguks stabiilset strateegiat ning selle rakendamiseks läbikaalutletud ja realistlikku tegevuskava. Loomulikult peab seejuures säilima valmidus ja võimalus paindlikult reageerida turuolukorra muutustele," viitas Jaan Tamm Komisjoni etteheidetele, et Estonian Airil oli paari aasta jooksul kolm vastukäivat äriplaani. Komisjon pidas ka erinevates äriplaanides väljatoodud eesmärke ebarealistlikeks.
"Samuti, et oleks avatud ja ennetav kommunikatsioon erinevate tasandite nii juhtimis- kui regulatiivinstitutsioonide vahel vältimaks hilisemaid pretensioone," lisas Tamm.
"Mis puudutavad Estonian Airiga seonduvaid juhtimisotsuseid, tegemisi või tegemata jätmisi, ei hakka ma avalikku seiskohta võtma. Minu ülesanne ja eesmärk on keskenduda uue lennuettevõtte ülesehitamisele viisil, mis tagaks ühelt poolt stabiilse ja kvaliteetse teenuse ning teisalt ettevõtte enda elujõu ja jätkusuutlikkuse," rõhutas Tamm.
Ärileht avaldas kokkuvõtte Estonian Airi negatiivse otsuse tagamaadest, mida Euroopa Komisjon põhjendas 42-leheküljelises dokumendis. Mahukas dokument näitab, kuidas Estonian Airi valedele otsustele järgnesid veel hullemad ning kuidas Eesti lennufirma esindajad ei suutnud Brüsselit ettevõtte elujõulisuses tegelikult kunagi veenda.