Reinhold soovis endiste Estonian Airi töötajate nimel vaidlustada pankrotitoimkonna moodustamist, kuhu kuulub hetkel vaid üks väikevõlausaldajate ehk endiste EA töötajate esindaja. Reinholdi taotlus oli, et väikevõlausaldajaid esindaks vähemalt kaks liiget viieliikmelisest toimkonnast. Praeguses koosseisus jäeti aga toimkonnast töötajate esindajad üldse kõrvale ning ainus väiksemate nõuetega võlausaldaja (st võlausaldaja kelle nõue on kuni 100 000 eurot) on toimkonnas Tallinna Lennujaama töötaja Ester Kodar.

Kohus on seisukohal, et antud juhul ühe väiksemate võlausaldajate poolt üles seatud isiku valimine pankrotitoimkonda ei riku mingil määral ka võlausaldajate ühiseid huve. Pankrotitoimkonna liige ei teosta teda esitanud isiku või mõne üksiku võlausaldaja huve, vaid ta peab arvestama kõigi võlausaldajate huvidega.

Samuti peab seda tegema pankrotihaldur. Kohus on seisukohal, et hageja pole põhjendanud ega tõendanud, kuidas käesoleval juhul valitud pankrotitoimkonna tegevus kahjustab väikeste võlausaldajate huve.

Kohus otsustas jätta ka menetluskulud summas 3500 eurot hageja kanda.

Kui kohus oleks otsustanud Reinholdi hagi rahuldada, oleks olnud tegemist omamoodi pretsedendiga seaduse tõlgendamisel ja ühtlasi ka väikevõlausaldajate kohtlemisel pankrotiprotsessis. Tänase otsusega sai aga kinnitust 12 aastat kehtinud pankrotiseadus, mida on järjepidevalt ühtmoodi tõlgendatud.