Prokuratuur süüdistab ärimeest ASi Pere pankroti põhjustamises. Prokuratuur rõhutas, et teised süüdistatavad ei ole avaliku elu tegelased.

Süüdistuse täpsem sisu räägib ASi Pere vara põhjendamata kinkimisest, millega tekkis firma maksejõuetus. Üks isikutest sai süüdistuse maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises. Eile edastati osapooltele süüdistusaktid.

Süüdistuse tõid Kilgile neli aastat tagasi tehtud otsused. Nimelt on uurimise all olnud ASist Pere (hilisem pankrotistunud Lõuna Toiduainetetööstus) kolme kinnistu ja registreeritud kaubamärkide väljaviimine, kui tekkisid makseraskused.

Loe pikemalt Äripäevast.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri kommentaar

Kristina Kostina, pressinõunik

Kinnitame, et Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluse korras kohtusse kriminaalasja, milles esitas neljale isikule süüdistuse juriidilisest isikust juhtorgani liikmena võlgniku vara põhjendamatus kinkimises, millega põhjustati võlgniku maksejõuetus, ning ühele isikule süüdistuse maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises. Samuti kinnitame, et üheks süüdistatavaks on Rein Kilk. Ülejäänud süüdistatavad ei ole avaliku elu tegelased.

Kõnealuse kriminaalasja materjalidest selgub, et 2012. aasta veebruaris olukorras, kus aktsiaselts ei olnud võimeline enam täitma oma kohustusi, otsustasid aktsiaseltsi nõukogu liikmed asutada tütarettevõtte ja tõsta sinna üle aktsiaseltsile kuuluvad kinnisasjad koos tehase sisseseadega ning kaubamärgid. Samas jätsid nõukogu liikmed kindlaks määramata tehingu tingimused ega kontrollinud, millistel tingimustel juhatus kinnistud ja kaubamärgid võõrandab ning kas juhatus tagab võõrandajale müügihinna laekumise. Süüdistuse kohaselt sõlmis aktsiaseltsi juhatuse liige nõukogu otsuse alusel varatu tütarettevõttega kinkelise iseloomuga kinnistuste ja kaubamärkide müügilepingu alla vara turuhinna ning ostuhinna laekumist tagamata. Kogu majandustegevuseks vajaliku vara võõrandamisega, millest aktsiaseltsile raha ei laekunud, põhjustati aktsiaseltsi maksejõuetus. 2012. aasta oktoobris kuulutas kohus välja aktsiaseltsi pankroti.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo.

Kohus ei ole veel eelistungi toimumise aega määranud. Juhime tähelepanu ka sellele, et kuna kohtuprotsess on veel ees, ei ole rohkem võimalik avaldada andmeid süüdistuse kohta.