„ Seekord osalesid meie programmis väga erinevad ettevõtted – oli tootjaid, disainereid, teenuste arendajaid ja võrgustikke. See tegi meie koolitajate ja mentorite töö küll keerukamaks, aga ka huvitavamaks. PESA+ programmi viisime läbi esimest korda ja hea meel on tõdeda, et ka need ettevõtted on saanud väärtuslikku nõu ja kontakte,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Pesa programmi lõpetasid edukalt Tripsteri, Dragonfly, Wile Farm, Irja salvid, Liivimaa lihaveis, Confront your fears, Azalea, Nüüd Ceramics, Ehemeri, Sitik, TUUB, Halukaarik, Sofable, R.I.Pet mälestuste puu, Estential, Maakivi, Väiku rantšo, Postitee ja Ogarate talude võrgustik.

PESA+ programmis arendasid oma ekspordioskusi ja sõlmisid väliskontakte Sitik, Kyllike, Ampstükk, Kaun ja Grandecor.

Loov Eesti algatatud PESA aastane veebipõhine koolitusprogramm toetab ettevõtjaid toote- ja teenusearenduse, turunduse, äriplaani koostamise, finantseerimise planeerimise ning strateegilise juhtimise valdkonnas. Programmi on koostanud professionaalsed koolitajad, nõu annavad personaalsed mentorid ning kaasatakse valdkonna eksperte. Programmis saab osaleda endale sobival ajal ja ükskõik millisest asukohast.

PESA+ sündis Marketingi Instituudi ja Loov Eesti koostöös ja see koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorprogrammi. PESA+ programmis jagasid oma teadmisi ja kogemusi ekspordi valdkonna tippeksperdid ning nõustasid sihtriikides paiknevad rahvusvaheliselt tunnustatud mentorid.

PESA ja PESA+ viidi läbi Loov Eesti+Maa programmi raames. Programmi rahastasid EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest ja Swedbank. Järgmisel hooajal on fookuses Ida-Virumaa ja Järvamaa, kuid programm on avatud ka ettevõtetele teistest piirkondadest.

Loov Eesti aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.