Kontori seinte vahel viibimine ei tähenda automaatselt seda, et inimene teeks oma tööd efektiivselt. Kõik algab organisatsioonikultuurist. Töötajat väärtustav ja tema vajaduste järgi kohanev töökoht tekitab kõrgemat motivatsiooni ja lojaalsust ning mõjub positiivselt ka efektiivsusele. Olen isegi kogenud, et teatud tööülesanded laabuvad paremini kontorivälises keskkonnas. Samuti on paindlik töökoht suureks leevenduseks töötavatele lapsevanematele.

Usun, et tulevikus muutub kontor kui kindlaks määratud töö tegemise koht paljudes valdkondades oluliselt ebatavalisemaks nähtuseks kui see täna on. Kaasaegsed võimalused nagu pilvekontor, videokõned ja ülikiire internet muudavad oluliselt töökoha mõistet ning annavad võimaluse organisatsioonidele seeläbi ka kulusid kokku hoida. Möödunud aastal viis organisatsioon World at Work Ühendriikides oma 65 000 liikme seas läbi paindlike töökohtade uuringu, millest selgus, et juba rohkem kui 80% organisatsioonidest võimaldab oma töötajatele kontorist väljas töötamist või valida neil endil meelepärane aeg, millal tööülesandeid täita. Usun, et sama trend saab peagi suuremat kõlapinda ka meil Eestis.

Töötajad hindavad võimalust ametiülesandeid täita olenemata sellest, kus viibitakse. Näitena toon 2014. aastal Balti riikides Samsungi ja GFK poolt läbi viidud uuringu, mis näitas, et 80% vastanutest, kellel oli võimalus töötada väljast poolt kontorit, olid oma tööga rohkem rahul. Elisas anname oma töötajatele alati võimaluse teha kaugtööpäevi, kui töökohustused seda vähegi võimaldavad. Inimesed eeldavad organisatsioonilt paindlikkust ja seda tahame ka pakkuda.