Euroopa Komisjoni 1. augustil vastuvõetud rakendusmääruse kohaselt peavad kőik liikmesriigid tagama, et toimeainena glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid ei sisaldaks enam kaaskoostisainena polüetoksüleeritud rasvamiini, teatas põllumajandusamet.

Selliste taimekaitsevahendite Eestisse toomine on keeltatud selle nädala esmaspäevast. Juba imporditud taimekaitsevahendit võib müüa veel kuus kuud ja pärast seda veel 12 kuud kasutada, täpsustas ameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp.

Eestis on Raudsepa sõnul registreeritud 14 taimekaitsevahendit, mis sisaldavad nimetatud kaaskoostisainet. Nende toodete kaubanduslikud nimetused on Agro-Glyfo 360, Amega 360 SL, Klinik 360 SL, Barclay Barbarian 360, Dominator, Glyphomax, Glyfos Supreme, Glyphogan 360 SL, Master Gly 36T, Rodeo, Roundup FL 540, Rosate 36, Shyfo ja Symbol.

Roundupi nimelisi taimekaitsevahendeid on teisigi, Eestisse keelatakse edaspidi tuua neist ainult üht, mis sisaldab polüetoksüleeritud rasvamiini. Teised Roundupid seda ei sisalda ja neid on lubatud turustada.

Polüetoksüleeritud rasvamiin on üks glüfosaati sisaldavates taimekaitsevahendites laialt kasutatavatest pindaktiivsetest lisaainetest, mis parandab toote toimimist. Sellised pindaktiivsed ained suurendavad taimekaitsevahendite märguvust, mistőttu toimeaine saab tungida paremini läbi taime pinna. Euroopa toiduohutusameti hinnangul on polüetoksüleeritud rasvamiin märkimisväärselt toksiline kőigi uuritud näitajate puhul ja potentsiaalselt kahjulik inimese tervisele.