Teisipäeval, 6. septembril 2016, tegi Läti finantsjärelevalveasutus, Finants- ja Kapitaliturgude Komisjon (FKTK), otsuse, mille kohaselt keelati Versobank AS-il teenuste osutamine Lätis, kuna Pank osutas väidetavalt varasemalt Lätis teenuseid, milleks Eesti Finantsinspektsioon ei olnud Pangale luba andnud.

Pangal on õigus pakkuda Lätis finantsteenuseid teenuste osutamise vabaduse raames ning vastavalt EU direktiivile 2013/36/EU tegi Pank vastavasisulise teate Finantsinspektsioonile esitades täieliku loetelu planeeritud piiriüleste teenuste kohta, mis on FKTK poolt kätte saadud ja registreeritud 08.11.2013.

Fundamentaalne vabadus, millele Euroopa Liidu siseturg on üles ehitatud, hõlmab muu hulgas teenuse osutamise vabadust ning vastavalt Euroopa Kohtule kohaldub teenuse osutamise vabadus pangateenustele samal viisil kui mistahes muudele teenustele. Panga piiriülene tegevus on täiendavalt ja põhjalikult hinnatud Suure Neliku liikme poolt, kelle hinnangu kohaselt on Pank teenuste osutamise vabaduse raames, mis on kaitstud ühe EL fundamentaalse vabadusena, tegutsenud vastavuses Euroopa Liidu reeglitega.

Pank kinnitab, et käesolev olukord ei kahjusta Panga investoreid ega kliente. Pank töötab edasi tavapärasel viisil ja täidab täielikult oma kohustusi.

"Meil ei ole probleeme likviidsusega ega muude finantsnäitajatega," teatas pank.