Tavaliselt on nii, et kui inimene saab vanemaks, peaks esialgse suurema aktsiate osakaaluga fondi hakkama vahetama aina väiksema aktsiate osakaaluga fondide vastu. Inimesed on aga Swedbankis andnud tagasisidet, kus ütlevad, et on II samba fondiga liitunud ja paluvad end enne väljamakseid mitte tülitada. Seetõttu jääb kliendi riskitase alandamata.

Seetõttu loob Swedbank elutsüklifondi, kus aktsiate osakaalu regulaarselt vaikselt vähendatakse ja võlakirjade oma suurendatakse. Kui noor valib selle fondi, ei pea ta tegema enam fondivahetusi riskiastme vähendamiseks. Fondis toimub automaatne riskiprofiili muutus.

Investeerimine on automaatne ja raha paigutatakse edasi indekseid järgivatesse fondidesse.

Selle fondi haldustasuks on 0,49%. Praegu on fondi tingimused kooskõlastusel Finantsinspektsioonis.

Selline fond sobib kliendile, kes eelistab mugavust ja ei soovi teatud aja möödudes teise sobivasse fondi liikuda, kuid tahab olla kindel, et on õigel ajal õige riskitasemega fondis.

„Kogusin ise kaks aastat Rootsis töötades raha just sealsesse elutsüklifondi,“ ütles Swedbanki fondijuht Kristjan Tamla. Ta tõi esile, et muidu oleks tal õigel ajal vajalikud muutused fondivalikus tegemata jäänud.

Esimesena on plaanis teha fond 1990-99 vahemikus sündinud inimestele ja järgnevatel aastatel peaksid lisanduma kümneaastase perioodiga elutsüklifondid ka varem sündinutele.

Swedbank plaanib langetada ka II samba konservatiivse pensionifondi K1 haldustasu 0,61 protsendilt 0,29 protsendini.

1. septembril kaotas Swedbank III samba sissemaksetega seotud kulud, et soodustada ka väikeste summadega regulaarset säästmist.