„Konkurentsi edasine vähenemine teise samba turul ei ole minu arvates kellegi sealhulgas olemasolevate teenusepakkujate huvides,“ ütles ta.

„Mida vähem on mingis valdkonnas teenusepakkujaid, seda enam kiputakse seda valdkonda erinevate seaduste ja regulatsioonidega piirama. Suurem konkurents on kindlasti positiivsem kui ülereguleeritud tegevusvaldkond.“

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna tõdes täna pensioniteemalisel kohtumisel ajakirjanikele, et teise samba penisionifondide turg vajab tihedamat konkurentsi.

"Eesti pensionifondide tasud on olnud kõrged ning muudatused on vajalikud, et muuta pensionikogumist inimestele soodsamaks. Rahandusminister esitas äsja valitsusele eelnõu, mis teeb mitu olulist muudatust konkurentsi soodustamiseks. Esiteks soodustab eelnõu uute fondivalitsejate turule lisandumist. Teiseks langeb oluliselt osakute tagasivõtmistasu, mida tuleb maksta pensionifondi vahetamisel,“ rääkis Tsahkna.

Et uusi fondivalitsejaid turule tuleks, plaanitakse alandada teise pensionisamba valitseja kapitalinõue 3 miljonilt eurolt miljonile eurole. Oodatakse Tuleva fondivalitsejaks saamist ja ka LHV ja Swedbank on uute madalamate haldustasudega pensionifondidega turule tulemas.