Nordea laenude maht Baltikumis kasvas tasakaalustatud moel eelkõige panga sihtklientide toel; laenude kogumaht kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2% ja netointressitulu 4% võrra.

Lähtudes panga konservatiivsest riskipoliitikast suurendati teises kvartalis ühe sektori äriklientide laenukahjumi reservi. Selle tulemusel langes tegevuskasum aastases võrdluses pisut, samas kui provisjonide-eelne kogutulu kasvas vastaval perioodil 13% võrra.

„Keskendume jätkuvalt kapitali tõhususe suurendamisele, sh likviidsuspuudujäägi vähendamisele ja säästmis- ja investeerimistooteid puudutava nõustamisteenuse tutvustamisele. Samal ajal täiustame ka teenuste digitaalset poolt. Aasta alguses Leedus kasutusele võetud uue põlvkonna autentimisvahendid on nüüd edukalt välja toodud ka Lätis ja Eestis ning seega kättesaadavad kogu Baltikumis,“ kommenteeris Balti panganduse juht Inga Skisaker.

Selle aasta esimese üheksa kuu jooksul teenis Nordea Eesti 65,7 miljonit eurot kogutulu, mis on 9% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
Tulude kasvu põhjusteks on laenude mahu kasv, aktiivsete klientide arvu ja investeerimistoodete müügimahu kasv ja klientide riske maandavate tuletistehingute sõlmimine.

Võrreldes 2015. aasta III kvartaliga on majapidamistele väljastatud laenude portfelli keskmine maht kasvanud 6% võrra, samas kui äriklientide laenuportfell on kasvanud 2%.

Keskmine hoiuste kogumaht kasvas aastases võrdluses 12%. Esimese kolme kvartaliga teenis Nordea Eesti 42,5 miljonit eurot provisjonide-eelset kasumit, mis on 13% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Panga tegevuskasumi vähenemine on seotud I poolaastal ennetavalt tehtud laenukahjumite provisjonide eraldistega.

Nordea Eesti juht Gerd Mülleri sõnul peegeldavad panga tulemused Eesti majanduse kindlat hetkeseisu, kus kasvumootoriks on eratarbijate kindlustunne uute kodude soetamisel ja üleüldine tugev liisingturu kasv.

Kui kinnisvaraarendus kõrvale jätta, siis on ettevõtete laienemisotsused jätkuvalt ettevaatlikud, mis näitab, et kohandumine viimaste aastate muutunud majanduskeskkonnaga võtab aega.