Parima lahendusena tõi Sutter välja tehnoloogianeutraalsed oksjonid, mille sarnaseid on edukalt kasutatud erinevates Euroopa riikides. „Lihtsustatult tähendab see, et oksjoni korraldaja annab teada, kui palju soovitakse taastuvenergiat teatud perioodi jooksul toota ning oksjoni kaudu saavad õiguse energia tootmiseks need tootmistehnoloogiate pakkujad, kes suudavad seda teha kõige soodsamalt. Seega hinnatakse tehnoloogiaid puhtalt nende konkurentsivõime, mitte aga näiteks maailmavaateliste eelistuste põhjal,“ selgitas ta ja kinnitas, et Eesti Energia on valmis sellisel oksjonil osalema.

Eesti Energia taastuvenergia tootmisest kõneldes rõhutas Sutter Eesti Energia strateegilist plaani tõsta nii alternatiivsete kui ka taastuvate energiaallikate osakaalu kogu tootmisest 40%-ni. 2015. aasta seisuga moodustas selliste energiaallikate osakaal Eesti Energia kogutoodangust 12%.

Ambitsioonika eesmärgi täitmiseks on Eesti Energia rajamas uut tuuleparki Tootsi Suursoo ammendunud turbaväljale ja arendab ka päikeseenergia lahendusi, näiteks Ruhnus.

Samuti on plaanis päikeseenergial põhinevaid energialahendusi lähiajal pakkuma hakata nii äri- kui ka koduklientidele. Kuid just biomassi elektriks põletamine on hetkel Eesti taastuvenergia osakaalu suurendamise kasutamata võimalus.

Kütusena on biomass kodumaine ja selle alla liigitatakse näiteks energiavõsa, aga ka metsatööstuse ülejääke, mis ei sobi kasutamiseks ei paberi- ega puidutööstusele.

„Biomassi kasutamine põlevkivielektrijaamades on hea näide sellest, kuidas põlevkivitööstus suudab kaasa aidata taastuvenergia eesmärkide saavutamisele. Ka täna kasutatakse Narva jaamades biomassi ja seda ilma igasuguse toetuseta,“ rõhutas Sutter.

„Narva elektrijaamad suudavad pakkuda tarbijatele odavaimat taastuvelektrit – kasutades kütusena biomassi. Seejuures oleks vajalik toetuse määr ühe megavatt tunni eest 20-25 eurot ehk üle kahe korra vähem kui praegu näiteks tuuleelektrile pealemakstav 53,7 eurot megavatt-tunni eest. Ka paljuräägitud Taanis, mille energiamajandust ikka eeskujuks tuuakse, põletatakse vanades söejaamades biomassi. Muide, päris suur hulk sellest pärineb Eestist, kus puit graanuliteks purustatakse ja siis muuhulgas ka Taani eksporditakse.“