Riigikogu rahanduskomisjoni esimees pöördus möödunud nädalal kaubandus-tööstuskoja, õiguskantsleri ja teiste institutsioonide poole, et küsida nende arvamust seoses riigikogus menetluses oleva ettepanekuga tühistada sotsiaalmaksu määra langetamine aasta algusest.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts rõhutas komisjonile saadetud arvamuses, et tegemist on seadusevastase kavatsusega, kuna maksukorralduse seaduse järgi peab maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääma vähemalt kuus kuud.

Sel aastal võttis riigikogu vastu seaduse muudatuse, millega otsustati 2017. aasta esimesest päevast langetada sotsiaalmaksu määra 33 protsendilt 32,5 protsendile ja 32 protsendile alates 1. jaanuarist 2018. Nüüd on riigikogu menetluses seaduse muutmise ettepanek, millega tahetakse vastavad muudatused tühistada juba 2017. aasta algusest, mis on vähem kui kahe kuu pärast.

„2015. aastal esitas kaubanduskoda riigikogule ligi 1300 allkirjaga kollektiivse pöördumise, millega soovis viia seadusesse põhimõte, mille järgi maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt pool aastat. Pöördumise eesmärgiks oli suurendada maksukeskkonna ettenähtavust, anda ettevõtjatele aega maksumuudatustega kohanemiseks ning vältida olukorda, kus riigieelarve tulude suurendamise eesmärgil soovitakse kiirustades muuta maksuseaduseid,“ ütles Palts. Riigikogu võttis vastava ettepaneku vastu ning viis ka seadusesse.

„Sotsiaalmaksu määra vähendamise kehtetuks tunnistamine vähem kui kahekuulise etteteatamistähtajaga ei ole kindlasti kooskõlas kollektiivse pöördumise eesmärgiga ega põhiseaduses kirjeldatud õiguspärase ootuse põhimõttega,“ rõhutas Palts.

Paltsi sõnul on peale kaubanduskoja ettepaneku jõustumist kuue kuu reeglit maksuseaduste muudatuste tegemisel alati järgitud. „Selle reegli lisamine maksukorralduse seadusesse on aidanud tagada õiguskindluse põhimõtte paremat teostumist, mille tähtsusele maksuõiguses on korduvalt viidanud ka riigikohus ja õiguskantsler. Kaubanduskoda peab väga oluliseks, et kuue kuu reeglist peetakse kinni ka kõne all oleva eelnõu raames!“