Seetõttu sobib see investeering pigem pika investeerimishorisondiga pensionifondile kui jaeinvestorile. Oleme arvestanud investeerimisperioodiga suurusjärgus 10 aastat, rääkis ta.

Pikaajalise pensionifondide ajalooga vana-Euroopa riikides on metsamaa pensionifondidel sageli üheks investeeringuks. Nii näiteks alustas Hollandi suurim pensionifond ABP (varade mahuga umbes 400 miljardit eurot) metsainvesteeringutega juba 2007. aastal ja Põhjamaade pensionifondid veelgi varem.

Metsamaa on ajalooliselt pakkunud suhteliselt head kaitset üldise hinnatõusu suhtes. Nii maa kui puidu hinnad on üldise hinnakasvuga suhteliselt hästi käsikäes käinud.

Oleme arvamusel, et hinnatõus on nii Eestis kui ka suuremates arenenud riikides kiirenemas ning püüame osa oma pensionifondide portfellidest vastavalt sellele positsioneerida ütles Tamla. Lisaks metsainvesteeringule sisenesime suvel ka inflatsiooniootuste kasvust teenivasse USA valitsuse võlakirjafondi.

Teine põhjus metsainvesteeringu tegemiseks on tänaseks väga kõrgele tõusnud finantsvarade hinnad. Kuna metsamaa investeeringu puhul tuleb osa tootlusest metsa bioloogilisest juurdekasvust (Eestis keskmiselt hinnanguliselt umbes 4+% aastas), mis pole majandustsükli ja finantsvarade hinnakõikumisega seotud, kuna masu ja buum metsa bioloogilist kasvu ei mõjuta, siis näeme, et see aitab fondide portfellis olevaid riske natuke paremini hajutada, jätkas Tamla. Mingit kindlat eesmärki metsamaa lõpliku investeeringu suuruse osas hetkel pole. Vaatame seda kui ühte võimalust portfellide hajutamisel ja inflatsioonitempo kiirenemise riskide kaitsmisel.

Swedbank investeeris Birdeye Timberland 2 fondi.