Swedbank Investeerimisfondide juhatuse esimehe Kristjan Tamla sõnul on automaatselt juhitud teise samba fondide loomist kaalutud juba aastaid, kuid lihtsalt indeksfondide lisamine pensionifondide valikusse ei tundunud siiski piisav.

„Klientide tagasiside põhjal saame väita, et arvestatav hulk inimesi ei soovi oma pensionivaraga iseseisvalt tegeleda ning nägime, et on vaja targemat lahendust. Elutsüklifondid on automaatselt juhitud pensionifondid, kus fondide fondi riskitase ehk aktsiate ja võlakirjade osakaal muutub ajas automaatselt ühes kliendi vanusega. Nii saab inimene olla ühes fondis terve kogumisperioodi jooksul, tundmata muret, kas fondi investeeringute riskitase vastab tema vanusele,“ märkis Tamla. „Fondi investeeringud on paigutatud soodsatesse indeksfondidesse, mis hoiab fondi kulutaseme väga madalal.“

Esialgu toob Swedbank Investeerimisfondid turule elutsüklifondi Swedbank Pensionifond K90-99, mis on mõeldud eelkõige noorematele, 90ndatel sündinud pensionikogujatele.

„Esimese fondi loome just noortele põhjusel, et oleme täheldanud nende suuremat huvi sarnaste lahenduste vastu. Kuid see ei tähenda, et fondi ei võiks valida ka vanemad inimesed, kuid sellisel juhul tuleb silmas pidada, et kogumise algusaastatel võib turgude kõikumine mõjutada osaku hinda keskmisest rohkem. Fondi riskitase on alguses sarnane meie K4 fondi riskitasemega, kus aktsiate osakaal ulatub 75 protsendini fondi varadest,“ ütles Tamla ning lisas, et lähiajal on plaanis tuua turule ka elutsüklifondide perekonna teised fondid ehk fondid, mis on mõeldud vanematele klientidele.