WEFi raportis märgitakse, et üha suurenev pahameel majandusliku ebavõrduse üle lõhub sotsiaalset solidaarsust, seda eriti olukorras, kus ka maailmamajanduse kasv on alates finantskriisist olnud nõrk.

WEFi eksperdid märgivad, et praegune turukapitalism vajab fundamentaalseid reforme, rahustamaks avalikkuse raevu, mis viisid eelmisel aastal Brexini ning Donald Trumpi võiduni USA presidendivalimistel.

Lähiaastate globaalse stabiilsuse risk on ka nn neljas tööstusrevolutsioon ehk uute tehnoloogiate rakendamine. Majandusfoorumi ekspertide sõnul on tehisintellekt ja robootika arenev tehnoloogia, millele on lähima kümne aasta jooksul suurim negatiivse mõju potentsiaal. Põhjuseks asjaolu, et kümned miljonid töökohad kaovad, kuna need asendatakse robotite automaatsüsteemidega.