"Kuna olete avaldanud soovi loobuda turismiteenuse pakkumisest Tallinna teletornis, siis on kultuuriministeerium valmis kaasa mõtlema teletorni kui turismi- ja muuseumiobjekti käigushoidmise ja arendamise osas," kirjutab Saar Levira juhatuse esimehele Tiit Tammistele, vahendab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Kultuuriministeeriumi hinnangul oleks Saare sõnul sobivaim variant, kui teletorn oleks avalikus kasutuses ja selle omandaks riigi kinnisvara haldav RKAS. "Sellisel juhul võiks meie esialgsel hinnangul olla võimalik operaator Eesti Ajaloomuuseum ja sisulises mõttes võiks kaaluda ERR-i võimalikku huvi," märkis minister.

Levira asutas 2009. aastal sihtasutuse Tallinna Teletorn eesmärgiga arendada ja majandada Tallinna teletorni kui ajaloolist ja arhitektuurilist turismiobjekti ning pakkuda kvaliteetseid turismi-, kultuuri ja vaba aja teenuseid. Sihtasutusele eraldati 2010. aastal toetust Teletorni rekonstrueerimiseks ja kaasaegseks turismiatraktsiooniks arendamiseks.

Tammiste sõnul lõpeb tänavu 30. septembril SA Tallinna Teletorn kohustus seoses 2010. aastal saadud toetusega tagada projekti tulemusena loodud vara avaliku kasutamine. Ja kuna AS-i Levira põhitegevusalaks ei ole Tammiste sõnul turismiteenuste pakkumine, siis otsustas Levira nõukogu mullu septembris, et ettevõte ei ole valmis finantseerima SA Tallinna Teletorn investeeringuid teletorni kui turismiobjekti edaspidisesse arendamisesse ning soovib loobuda SA Tallinna Teletorn kaudu turismialase teenuse pakkumisest teletornis peale käesoleva aasta 30. septembrit.