Ärilehele teada olevalt on teema tõesti täna arutlusel ning komisjoni ette tuleb lepingut tutvustama majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Lepingul on peal „AK" märge ehk see on vaid ametkondlikuks kasutamiseks. Seni on Rail Balticuga seotud inimesed öeldnud, et kogu protsess on avalik ning saladusi ei ole.

„Seda tehakse olukorras, kus tasuvusarvutustest pole veel jälgegi - neid lubatakse alles aprilli lõpuks. Lekkinud info kohaselt on oht, et lepinguga võtab Eesti endale kohustuse ehitada Rail Balticu Eesti osa välja ka juhul, kui rahastamistingimused muutuvad ja teised partnerid loobuvad," toovad Erakond Eestimaa Rohelised liikmed välja.

Lisaks arutab komisjon, mida teha Roheliste algatatud petitsiooniga, milles nõutakse praegu tehtud plaanide peatamist. Rohelised nõuavad kokkuleppe teksti avalikustamist ning demokraatlikule ühiskonnale omaste arutelude korraldamist.

"On ebaloogiline ja vastuvõetamatu, et nii suuremahulisele lepingule kirjutatakse alla enne, kui otsustamiseks üliolulised andmed käes. Rohelised tuletavad arutlejatele meelde, et Tallinnat Riiaga ühendav raudteeliin on juba aastakümneid olemas, kuid ei kaupa ega reisijaid seda mööda ühest pealinnast teise sisuliselt ei liigu. Miks peaksime veel ühe trassi ehitama?" ütles roheliste esimees Aleksander Laane:

Roheliste juhatuse liige Olev Tinn lisas, et avaliku arvamuse küsitlused näitavad selgelt, et toetus Rail Balticu praegu plaanitud trassile väheneb pidevalt. See oleks veel väiksem, kui valitsus jagaks ausat infot. „Kuid 51% küsitletutest pooldab olemasoleva, Tartut läbiva trassi kiiremaks rekonstrueerimist. See on kindlasti optimaalseim raudteetrassi variant."