„Eelmine ja praegune valitsus on järjest otsinud võimalusi firmaautode liistule tõmbamiseks, näidates usaldamatust ettevõtjate suhtes. Ideed teha firmaautode numbrimärgid värvilisteks ja anda maksuametile laiemad kontrollõigused tõrjuti avalikkus survel. Samas on riigikontroll oma auditis rõhutanud, et ministeeriumite sõidukite kasutamise valdkonnas on palju raiskamist ja vastuolulisi hankepraktikaid jms. Pole ka ühist autopargi teenindamismudelit ja olukorra tervikülevaadet. Kui riik käib ettevõtjatele pinda, siis peab tema enda autopark korras ja maksumaksjale säästlik olema,“ ütles Herkel.

Herkel toob välja, et Vabaerakond küsis kõikidelt ministeeriumitelt aruandeid, kust selgusid põhilised kitsaskohad: säästu võimaldavate ühishangete ja autode ristkasutamise asemel eelistavad riigiasutused 11 liisingu- ja rendipartnerit, ministeeriumite juhtkondade autokulud on kohati ülepaisutatud, taksokaartide ja kuluhüvitiste laialdane kasutamine tekitab küsimusi. „Eriti oluline on, et ametisõidud ei läheks segi erasõitudega ja juhtkond käituks säästlikult, sest see on mitte ainult raha valekasutus, vaid ka avaliku võimu maine kahjustamine.“

„Riigikontroll on rõhutanud, et ühiste hanke- ja kasutusstandartide väljatöötamisega saab riik säästa. Riigiasutuste transpordivaldkonnale läheb 5% kõikidest riigi majandamiskuludest ja kokku on sõidukeid üle 9000, seda on palju. Ootame rahandusministeeriumilt nüüd selgeid vastuseid ja tegutsemist,“ lõpetas Vabaerakonna esimees Herkel.