Siin on kaks asja: kuna meil on palju e-teenuseid (nii era kui ka avaliku sektori omi) on meil ka palju võrdlusmomenti. Ja kuna erasektor areneb kiiremini, sest ettevõtted ei saa oodata või surevad ja nende asemele tulevad uued ja paremad, siis avaliku sektori teemad jäävad tahes-tahtmata vanaks ja tunduvad iganenud. Siiski on see tunne subjektiivne, sest muust maailmast oleme siiski palju ees.
Teine teema on disainerid. Väga palju täna saadaval olevatest avaliku sektori e-teenustest ei ole tegelikult üldse disainitud. Heal juhul on graafiline disainer tuuninud kasutajaliidest, kuid teenus tervikuna on reeglina täiesti disainimata. Jah, ainult disainerid saavad siin aidata - aga hea uudis on see, et igaüks saab olla disainer.

Millises teenuse loomise staadiumis peaks disaineri kaasama?
Kui disainer pole kohe alguses kaasas, siis see on juba läbikukkumine. Teenust on vaja kas hiljem ümber teha või disainida ümber valede otsuste. Disaineri mittekaasamine teenuse loomise algfaasis on andestamatu viga.

Kuidas Sinu hinnangul on sujunud koostöö disainerite ja avaliku sektori e-teenuste loojate vahel?
Õnneks ei ole eriti vahet enam, avalikus sektoris on rõhk rohkem dokumenteerimisel, kuid see on ka mõistetav.

Milliseid e-teenuseid Sa kasutajasõbralikkuse poolest esile tooksid?
Neid teenuseid, mille kasutamist me üldse ei taju. Nagu uks, mida kasutad, kuid mis sulle meelde ei jää. Teenuse eesmärk ei ole olla kasutajasõbralik. Kasutajasõbralik on teenus siis, kui ta kasutajale üldse ette ei jää.

e-teenuste uuenduslikkust toetavaid tegureid analüüsivad avaliku sektori, ärikogukondade ja loomeinimeste esindajad 19. maist - kuni 25. maini Tallinnas toimuval Creative Entrepreneurship Academy’l.