Küsitlustulemuste tutvustamisel sai esimesena sõna Mait Palts Kaubandus-tööstuskojast, kes rõhutas, et hoiakute muutmine võtab aega. "Et inimene kaotab pensionis, arstiabis, ka õpetajad saavad vähem palka - see teadmine ei tule üleöö," märkis Palts.

Arvestades ürituse toimumist maksuameti peamajas, oli üllatav Paltsi ettekande lõppu mahtunud kriitika valitsuse maksumuudatuste suhtes. "Ettevõtjad ei näe, et uued maksud ja maksumuudatused aitaks kuidagi paremale konkurentsikeskkonnale kaasa või aitaks makse rohkem ja ausamalt koguda. Pigem on arvamus vastupidine," sõnas Palts, istudes MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni kõrval.

Reitmann sõnas, et MTA võtab edaspidi teravdatuma tähelepanu alla eramuehituse valdkonna, mis pole seni niivõrd pildis olnud.

Probleemseimate sektoritena toovad küsitlustulemused aastast aastasse välja ühed ja samad - ehitus, majutus ja toitlustus, kus oma rolli mängivad suvised, hooajalised tööd. Sel aastal kasvas lausa kaks korda, 15,2 protsendini nende ettevõtjate arv, kes peavad ümbrikupalkade osakaalu ettevõtluses ulatuvaks viiendikust kuni pooleni kõigist palkadest.

29% ettevõtjatest arvab, et andmete avalikustamine kas pigem või üldse ei aita kaasa ümbrikupalkade maksmise vähenemisele. Kolmandik leidis, et sellest kindlasti on kasu, ja veidi üle kolmandiku, et pigem on kasu. Varasemast enam vastajaid leidis aga, et ümbrikupalkade vastu aitab kontrollitegevuse suurendamine.

Uuringus küsitleti 282 ettevõtjat, kellest kaks kolmandikku tegutsevad Harjumaal. 29% küsitletutest on tegevad töötlevas tööstuses, 21 kaubanduses ja 12% ehituses.