Nõukogust peab lahkuma endine MKM-i transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Toomas Haidak. Teda tuleb ministeeriumist asendama lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Rahandusminister Sven Sesteri ettepanekul kutsub Simson nõukogust tagasi Regionaalhaigla juhatuse liikme Katrin Rasmanni, kes on varasemalt töötanud riigikassa juhina ning olnud äriühingute Stora Enso, If Eesti Kindlustus ja Reval Hotelligrupi juhatuse liige ja finantsjuht. Sesteri soovil on uued liikmed Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko ning bussifirma Lux Express juhatuse esimees Hannes Saarpuu.

Veebruaris kutsus Simson tagasi Toomas Uibo, kes nüüd on Nordica äriklientide müügijuht. Seejuures lahkus Uibo nö tagasiulatuvalt alates 9. jaanuarist.

Uute nõukoguliikmete ametiaeg on 3 aastat. Nõukogu esimees hakkab palka saama 1500 eurot ja lihtliige 750 eurot kuus.