Ettevõtte teatel on müügitulude langus tingitud peamiselt madalamast põlevkiviõli müügihinnast ja sellega kaasnenud õlitoodangu teadlikust vähendamisest.
Alexela grupi juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul reageeris grupp nafta hinna muudatustele jõuliselt. „Sarnaselt ülejäänud sektorile koormasime meiegi põlevkiviõli tootmise maha aasta alguses, et oodata ära nafta hinna edasine liikumine ja riigi maksualased otsused,“ viitas Andreas Laane. Tema sõnul näitas riik ülesse kiiret tegutsemist ning aasta keskpaigaks oli maksukeskkond taas vastavuses maailmaturu olukorraga, mis võimaldas taastada tööstuse tootmise endises mahus.
Laane sõnul aitasid kahjumit vähendada grupi teiste ettevõtete tugevad majandustulemused.

„Omalt poolt oleme tegelenud efektiivsuse tõstmise ja jätkuva kulude kokkuhoiuga, tänu millele on Kiviõli Keemiatööstuse majandamine aegade parimas seisus,“ sõnas Andreas Laane.

Kiviõli Keemiatööstuses toodeti möödunud aastal kokku 81 000 tonni erinevaid õliprodukte (2015. aastal 74 000 tonni). Toodangumahu juurdekasv toimus ettevõtte teatel eeskätt tänu peenpõlevkivi tarbivate TSK seadmete edukamale käitamisele. Kiviõli Keemiatööstuse Sonda kaevanduses toodeti 2016. aastal 1,4 miljonit tonni kaubapõlevkivi, mis on ligikaudu 27% (0,3 miljonit tonni) rohkem kui aasta varem. Toodangumaht kasvas tänu suurenenud põlevkivitarnele Eesti Energia Narva elektrijaamadele. Põlevkivi ümbertöötlemise gaasidest toodeti 2016. aastal 36 GWh soojusenergiat ja 7 GWh elektrit.

Alexela tanklate arvu kasvatati majandusaasta jooksul pea kümne võrra. Kütuste jae- ja hulgimüügist teenis grupp kokku 122,5 miljonit eurot, mida on pea miljoni euro võrra rohkem võrreldes möödunud aastaga.

Grupi suurimas metalliettevõttes Tiki Treiler toodeti aasta jooksul 15 000 kerghaagist, millest üle 90% eksporditi. Haagiste müügitulu oli 14,8 miljonit eurot, mis on 2015. aastaga (13,5 miljonit eurot) võrreldes kasvanud 10 protsenti.

Alexela metalliäride kogukäive oli möödunud aastal 19,5 miljonit eurot, millest kasum oli 2,4 miljonit eurot. Möödunud aastaga võrreldes paranes kasumlikkus 60 protsenti, andes märkimisväärse panuse grupi puhaskasumisse.

Alexela energiamüügis oli 2016. aasta käive 21,1 miljoni euro suuruseks, jäädes 2015. aastaga samasse suurusjärku. Suurima panuse käibesse andis elektri müük (14 miljonit eurot). Alexela Energia eraklientide tarbimiskohtade arv elektriportfellis on tänaseks ligi 40 000.

Selleks aastaks prognoosib grupp samas suurusjärgus majandusnäitajaid. „Suuresti ootame 2017. aastalt sarnaseid tulemusi, kuna oleme põlevkiviõli müügis teinud laial hulgal tulevikutehinguid, mis kaitsevad meid naftahinna edasiste muudatuste osas ning moodustavad põhiosa Alexela grupi tulemustest,“ kirjeldas Andreas Laane.