Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti Tööandjate Keskliit alustasid augusti alguses läbirääkimisi järgmise kahe aasta alampalga määrade osas, kuid seni pole läbirääkimised tulemusi andnud ning nendega jätkatakse septembris. Kadri Simson peab vajalikuks, et osapooled jõuaksid alampalga tõstmise küsimuses peagi kokkuleppele ning kutsub tööandjaid üles miinimumpalka tõstma.

„Alampalk on viimastel aastatel teinud läbi stabiilse tõusu, jõudes käesolevaks aastaks 470 euroni. Paraku on minuni jõudnud kuuldused, et seoses järgmise aasta alguses toimuva tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega 500 euroni on tööandjad seisukohal, et alampalka ei peaks järgmisel aastal tõstma. Olen selgelt seesuguse arvamuse vastu ja kutsun tööandjaid üles ametiühingutega koostööd tegema ning alampalka kasvatama,“ rääkis Simson.

Järgmise aasta 1. jaanuarist tõuseb tulumaksuvaba miinimum uue valitsuse otsusel 500 euroni. Simsoni sõnul suurendab seesugune maksuvaba miinimumi tõus inimeste heaolu, kuid panustab läbi sisetarbimise kasvu ka majandusse tagasi. „Antud maksureformi eesmärk on, et inimestel jääks enam vahendeid kätte ka pärast sundkulutuste tasumist. Kuid on tähtis, et selle reformi efekt jõuaks ka töötajateni, mitte ei jääks tööandjate ettekäändeks palkade külmutamisel.“

„Samuti ei kinnita statistika väidet, et Eesti ettevõtlussektoril on raske alampalka tõsta. Käesoleva aasta teises kvartalis kasvas ettevõtlussektori kogukasum 827 miljoni euroni, mis on 22 protsendi võrra suurem kui aasta varem samal ajal. Seetõttu pean oluliseks, et ka sel sügisel sünniks kokkulepe alampalga tõstmiseks järgmisel kahel aastal,“ lõpetas ta.