Palo sõnul on vaja regionaalsete erisuste vähendamiseks pealinna ja maakonnakeskuste vahel luua kõrgharidust ja oma ala kõrget kompetentsi nõudvaid töökohti kõikjale Eestis. "EAS-ist 30 töökoha viimine Pärnusse võimaldab muuta piirkonna tööturgu mitmekesisemaks ja samuti tuua EAS-i tuge Lääne-Eesti ettevõtetele lähemale."

Pärnu maavanema Kalev Kaljuste sõnul on Pärnumaal puudus kõrgelt kvalifitseeritud töökohtadest. "See on tinginud olukorra, kus kõrgharidusega inimesed liiguvad Pärnust ära pealinna. Need uued töökohad võimaldavad nii mõnelgi Pärnusse jääda ja vast ka mõnel uuel inimesel Pärnusse kolida."

Ta lisas, et samas toome me EAS-i Pärnu esinduse näol riigipalgalisi töökohti Pärnumaale. "Sellega aitame sobivuse korral leida osaliselt lahendust maavalitsusest vabaneva tööjõuressursi rakendamisele avalikus sektoris."