„Gümnaasiumisse pääsemise lävendist on räägitud juba aastaid ning kaubanduskoja hinnangul on see idee mõistlik,“ ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

„Kolmandik praeguseid töötajaid on ilma ametialaste oskusteta. On õige, et need, kes on akadeemiliselt vähem võimekad, tuleks suunata pigem varem juba ametialast haridust omandama. Selliselt saavad nad nii ametikutse kui ka keskkooli hariduse ja kes soovib saab loomulikult ka hiljem kõrghariduse juurde omandada,“ kinnitas ta.

Paltsi sõnul tuleb lisaks vaadata üle ka rahastamise süsteem, et seegi kohtleks kutseõpet ja üldharidust vähemalt võrdselt, kuid miks mitte ka ametiharidust eelistades. Samuti nõustus Palts sellega, et panustada tuleb ka karjääriõppesse- ja nõustamisse, et noored oskaksid teadlikumaid kutsevalikuid teha.

ERR kirjutas täna, et haridusminister Mailis Reps soovib, et tulevikus saaksid gümnaasiumisse sisse vaid need, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,75. Kõik, kes lävendit ei ületa, saadetakse kutsekooli. "Kui me vaatame, mis on see lävend, millest edasi noor inimene kipub gümnaasiumis katkestama, siis see piir on seal kuskil 3,75 või 3,8 juures," ütles Reps.