„Kuna ettevõtluskonto avatakse pangas ning maksustamiseks on vajalik panga ning maksu- ja tolliameti vaheline infovahetus, eeldab seaduse elluviimine nii maksu- ja tolliameti kui mõne panga poolset IT-arendust,“ selgitas Laurits.

„Seni on arendusest huvitatud olnud üks pank ning eeldatavalt ei valmi lahendus enne 2018. aasta teist poolt,“ lisas ta.