EfTEN Real Estate Fund III AS on Balti rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse investeeriv kinnisvarafond, mis on suunatud eelkõige jaeinvestoritele. Fondi juhib EfTEN Capital, mis on Balti riikide suurim ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja.

„Viis, kuidas EfTEN kinnisvarafondi noteerimist üles ehitas, oli suurepärane. Oma ambitsioonist fondi aktsiad börsil noteerida hakkasid nad rääkima juba paar aastat tagasi, jäid oma sõnumitele kindlaks ja tulemus on teie ees: avalik pakkumine märgiti enam kui 5 korda üle ja selles osales üle 1800 investori,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. „On rõõmustav näha, et ettevõtted nagu EfTEN sisenevad avalikule turule ja meil on hea meel tervitada neid Balti börside põhinimekirjas!“

EfTEN Real Estate Fund III aktsiate noteerimine on järg ettevõtte aktsiate avalikule pakkumisele, mis lõppes 10. novembril 2017. Ettevõte pakkus investoritele kuni 337 272 uut fondi lihtaktsiat, millest 87 272 aktsiat pakuti suunatult fondivalitsejale – EfTEN Capital AS-le – ja 250 000 uut aktsiat kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis. Aktsia pakkumishind oli 14 eurot. Aktsiaid märkis 1833 investorit, kes märkisid kokku 1 502 930 aktsiat (rahalises mahus 21 041 020 eurot). 250 000 uut aktsiat, mida pakuti avalikult kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, märgiti üle 5,7 kordselt.

Kaasatud raha kasutab EfTEN Real Estate Fund III peamiselt Hortese aianduskeskuse arendamiseks ja ehitamiseks Tallinnas ning DSV logistikakeskuse ehitamise lõpetamiseks Riias.

"EfTEN Real Estate Fund III AS-i noteerimine on fondivalitseja poolne investoritele antud lubaduse täitmine – kui me fondi 2015. aastal asutasime, lubasime fondi noteerida esimese kolme tegevusaasta jooksul,“ ütles EfTEN Real Estate Fund III juhatuse liige ja EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas. „Läbi viidud avalik emissioon oli oma rahaliselt mahult väike, mis tingis ka suure ülemärkimise. Balti ärikinnisvara järjest tõusev hinnatase teeb raskemaks uute, meie konservatiivsele investeerimispoliitikale sobivate, investeerimisobjektide leidmise. Seega kaasasime kapitali nii vähe kui vajalik, mitte nii palju kui võimalik.”

EfTEN Real Estate Fund III AS on 2015. aastal asutatud avalik kinnine alternatiivne investeerimisfond, mis teeb investeeringuid rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse Balti riikides. Aktsiate börsil noteerimise järgselt muutus fond tähtajatuks. Fondi dividendipoliitika näeb ette, et 80% vabast rahavoost makstakse välja dividendideks.