Ettevõtjate meelest peab Rail Baltic maksimaalselt arvestama linnaruumi arengu, inimeste liikumise, keskkonna hoiu ja ettevõtluse arenguga. Nad eelistaks, et projekti rahastataks võimalikult palju eurorahadest.

Kahe tunniga Peterburgi

Ettevõtjad tahavad, et RB jätkuna ehitataks ka 200km Tallinn-Narva raudteelõik, mis oleks nende hinnangul Euroopa kõige odavam ja kiiremini teostatavam raudteeprojekt üldse. "Neid arenguid peaks silmas pidama juba ka Ülemiste ühisterminali rajamisel," märgivad nad.

Ettevõtjate visiooni kohaselt saaks tulevikus Peterburgi kahe tunniga. "See lahendab ka Narva ja kogu Kirde-Eesti regionaalsed probleemid (Narvast nii Tallinnasse kui Peterburgi 1h) ning aitab oluliselt kaasa ka Tartu ja kogu Kagu-Eesti ühendamisele (Tartust Tallinnasse veidi üle 1h, Riiga ja Peterburgi 3h)", kirjutavad nad.

Ohtlikud veosed Tallinnast välja

Ettevõtjad märgivad, et juba üle kümne aasta on arutatud kaubavedude, eriti ohtlike veoste Tallinnast välja viimist. Selleks on ette nähtud koostatavas Harju maakonnaplaneeringus Tallinna ümbersõiduraudtee Ülemistest lõunas, mis kattub suures osas ka RB trassikoridoriga.

Arvestades globaalselt kerkivaid turvariske, Ülemiste piirkonna kiiret arengut ja sinna rajatavat RB ühisterminali, peavad ettevõtjad mõeldamatuks praeguse olukorra jätkumist. "Ainsaks ohutuse, keskkonna ja rahalise poole pealt mõistlikuks lahenduseks on RB projekteerimisel ja ehitamisel ka sellega kattuva Tallinna ümbersõiduraudtee lõigu rajamine ning Ülemiste ja Kopli kaubajaamade kolimine linnast välja Muuga ja Soodevahe piirkonda, kuhu on maakonnaplaneeringuga ette nähtud perspektiivne kaubajaam. Ülemiste kaubajaama maa-ala tuleks reserveerida peale kaubajaama äraviimist perspektiivse Tallinn-Helsingi püsiühenduse reisiterminaliks."

Ettevõtjad leiavad, et selleks, et kujundada RB ühisterminalist ikkagi täisfunktsionaalne raudteejaam, kuhu jõuavad kõikide suundade reisirongid, tasub tõsiselt kaaluda ka Keila-Paldiski suuna RB ühisterminaliga ühendamise võimalusi RB projekti raames.

Trammiliiklus sadamani

Veel tahavad ettevõtjad, et RB ühisterminal oleks südalinna ja sadamaga trammidega seotud. Ettevõtjate argument on, et muidu on ühisterminal siiski justkui linnast väljas ja turistidele ebaatraktiivne.

Pöördumisele on alla kirjutanud hulk Ülemiste Citys tegutsevaid ettevõtteid, aga ka Eesti Raudtee, GoBus, finantssektori ettevõtteid ühendav FinanceEstonia, Hotellide ja Restoranide Liit jne.