“Metsanduse hea tava, mille ka Eesti Erametsaliit on allkirjastanud ütleb, et metsatöödel arvestatakse ilmastiku tingimustega ja püütakse igati vältida pinnase kahjustamist,” teatas organisatsioon. “Metsaomanikena soovime käituda ja käitumegi keskkonnast hoolivalt ja vastutustundlikult."

Arusaadavalt on tekkinud olukord mõjutanud metsamaterjali hindasid, kuid märksa olulisem on see, et sõltumata hinnast ei ole pehme pinnasega enam võimalik metsast materjali kätte saada. Kui seni ongi tarned täidetud, siis on see toimunud varude arvelt ja planeerides töid kõrgematesse ja kuivematesse kohtadesse, kuid need võimalused on ammendumas, informeeris organisatsioon.

Stora Enso Eesti juht Marek Kase kommenteeris Venemaa puidu impordi teemat, et Venemaal on ilmastiku olukord sama mis meil. Peale eksporditollide kehtestamist täna sealt metsamaterjali ei impordita.