Heina plaanis on tegelikult kaks silda - teine peaks pärast seda, kui Suure väina sild toimib, hakkama ühendama Saare- ja Hiiumaad. Ehitust võiks alustada juba 2020. aastal.

Kõik ei väljenda aga sugugi projektiga nii innukat kaasatulekut. Näiteks Swedbanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla ütles, et Saaremaa sillaprojektiga kaasneks suur risk ja määramatus. Majandus- ja taristuminister lubas sillaehitust kaaluda järgmise transpordi arengukavaga, suurim takistus on siiski oht keskkonnale.

Saarlased on aga sillateema tõstatamisega rahul.Saaremaa kogukond ja Saaremaa vald kindlasti peavad igati kaasa aitama. Seda enam, kui ei ole sinna arvestatud ei kohaliku omavalitsuse ega ka riigi vahendeid," kommenteeris Saaremaa vallavanem Madis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Idee üle väljendas heameelt ka ettevõtja Vjatšeslav Leedo, kelle sõnul peab saarega püsiühendus olema. Iseküsimus, kas see peab just sild olema.

Vaata interaktiivselt graafikult, kust täpselt hakkaksid sillad mandrit ja Saaremaad ning Saaremaad ja Hiiumaad ühendama!