Avaliku teenistuse seadus näeb ette, et vabanevale tippjuhi ametikohale tuleb avalik konkurss välja kuulutada vähemalt kolm kuud enne teenistustähtaja lõppemist.

"Pakkumaks selgust ja kindlust inimestele, kelle teenistustähtaeg lõpeb 2018. aastal ning kindlustamaks tippjuhtide värbamise ja valiku maksimaalne õnnestumine, kavatseb riigikantselei konkursi kõigi ametikohtade täitmiseks läbi viia 2018. aasta esimesel poolaastal," ütles riigikantselei pressiesindaja Kristiina Tiimus.

Kuna ametikohad erinevad üksteisest suurel määral, siis pannakse paika ühesugused miinimumnõuded. Tippjuhtide valikukomisjon arutab jaanuari jooksul läbi iga ametikoha lähteülesande.

Kandideerimistaotluse esitamisel tuleb kandidaadil märkida tema eelistatud ametikoht või ametikohad (kuni kolm).

Konkursi läbiviimisel jätkatakse senist praktikat - viiakse läbi dokumendivoor, eelintervjuud kandidaatidega, psühhomeetrilised testid, fokusseeritud intervjuud ja komisjonivestlused.

Komisjon võib teha kandidaadile ettepaneku lisada tema poolt märgitud kandideerimiseelistuste pingerivile täiendav ametikoha eelistus.

Konkursi lõppvooru, komisjoniintervjuule kutsutakse kandidaadid nende esimese eelistuse põhjal. Komisjon teeb esmajärjekorras otsused nende ametikohtade osas, kus olukord on selge (st on ainult üks parim kandidaat sellele ametikohale). Järgnevalt teeb komisjon otsused ülejäänud ametikohtade osas, lähtudes parimast lahendusest nii kandidaadi kui asjaomase valitsemisala jaoks.

Konkursid viiakse läbi 120 päeva jooksul.

Nimekiri ametikohtadest, mis enampakkumisele lähevad. Kõiki 26 teenistuskohta valikukomisjon siiski ei täida, sest igale ametile (näiteks julgeolekuasutuste juhtide ja kaitseväe juhataja kohtadele) pole vaja korraldada avalikku konkurssi.

Graafik: Ärileht