„Aktsiahindade tõus jätkub tänu stabiilsele ja laiapõhjalisele majanduskasvule ning rahvusvahelise kaubanduse mahtude suurenemisele, mis väljendub tugevas ettevõtete kasumite kasvus,“ selgitas Luminori investeerimisnõustamise arendusjuht Anton Skvortsov. Ka rahapoliitika järk-järguline karmistumine ei tohiks takistuseks saada, kuna ajalooliselt on rahapoliitika tugevnemise esimestes faasides aktsiahinnad tõusu jätkanud.

Üldiselt peetakse maailma aktsiate tänast hinnataset õigustatuks. Mõõdukalt kallid on USA aktsiad, samas arenevate turgude hinnatasemed jäävad pikaajalisele keskmisele veidi alla. Järgmiselt aastalt oodatakse korralikku ettevõtete kasumite kasvu, mis tähendab, et maailma aktsiatel on ka senise valuatsiooni juures potentsiaal kuni 10%-liseks hinnatõusuks vaid kasumikasvu arvelt.

Skvortsovi sõnul võib tõusutrendi keskel siiski oodata ka lühiajalist korrektsiooni: „Möödunud aasta äärmiselt mõõdukas hindade kõikumine aktsiaturgudel oli erandlik. Keskmiselt näeb maailma aktsiaindeks iga aasta 7.1%-st langust, kuigi 73% aastatest lõppeb ikkagi positiivse tootlusega.“

Mullune maailma aktsiate tootlus oli viimase 30 aasta keskmisest koguni kolm korda kõrgem. Pärast kuut aastat kehva tootlust tõusid ka arenevate turgude aktsiad eelmisel aastal üle 30%, eriti silmapaistvalt Aasia aktsiad. Korralik oli ka USA aktsiate tootlus. Europõhiste investorite tulusid aga vähendas märkimisväärselt euro 13,8%-line tugevnemine dollari suhtes.

„Mis puudutab võlakirju, siis madalad hetketootlused, kitsad krediidimarginaalid ja oodatav rahapoliitika karmistamine viitavad pigem sellele, et fikseeritud tulumääraga väärtpaberite potentsiaalne tootlus on madal,“ selgitas Skvortsov. Kõrgema riskitasemega võlakirjade osakaalu suurendamine portfellis ei pruugi seetõttu kõrgema riski kompenseerimiseks piisava tulususe tõusu kaasa tuua.

Skvortsov lisas, et tänu majanduse tugevnemisele võib krediidimarginaal mõnevõrra väheneda arenevatel turgudel. Samas näitavad need turud küllastumise märke, sest nii palju vahendeid kui mullu pole arenevate turgude võlakirjadesse liikunud ühelgi aastal pärast 2012.