Ehkki Eestis napib töökäsi, lüüakse välismaa spetsialistide ees pärast 1317. inimese saabumist uks kinni. Vähemalt nii tehti üle-eelmisel aastal, kui võõrtööjõu kvoot sai esimest korda täis. Eelmisel aastal sai see täis juba suvel ja tõstatus küsimus: kas tuleks kvooti suurendada või see hoopiski kaotada, sest praegune olukord ei aita tööjõupuudust leevendada.