Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on ajastus tehingu toimumiseks sobilik. “Coop Pank on saanud endale uue tugeva juhtkonna, pangal on selge ja eristuv strateegia ning Inbanki roll aktiivse aktsionärina on vähenemas. Tahame oma kapitali ja energia panustada rahvusvahelisele laienemisele,” ütles Põldoja.

E-krediidiinfo andmete kuulub Inbankile 17,94% Coop Pangast.

Inbank teatas börsile, et praegu ei ole võimalik kinnitada, et läbirääkimiste algatamine toob kaasa reaalseid tehinguid. Inbank informeerib turuosalisi võimaliku osaluse müügi kohta börsi infosüsteemi kaudu.

Eesti Ühistupanga juhatuse esimees Ülle Mathiesen kinnitas, et läbirääkimised Coop Pangas osaluse omandamiseks on tõepoolest alanud, kuid midagi lähemalt ta kommenteerida ei saa.

Pangandus- ja finantssektori üle järelevalvet teostav finantsinspektsioon ei ole Eesti Ühistupangale tegevusluba andnud. Mathieseni sõnul ei tohiks tegevusloa puudumine läbirääkimiste protsessi kuidagi mõjutada.

Ühistupank on finantsinspektsiooni tegevusloa andmata jätmise pärast ka kohtusse andnud. Mathieseni sõnul on nad palunud kohtuistungi edasi lükata kuni ühistu üldkoosoleku toimumiseni. See peaks aset leidma järgmisel nädalal.

Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Livia Vosman märkis, et
Eesti Ühistupangal tuleb inspektsioonile taotlus esitada juhul, kui nende plaanitav osalus Coop Pangas saab olema üle 10%.