Ärileht avaldab ametiühingu pöördumise täismahus:

Austatud minister Kadri Simson!

Koopiad: Tehnilise Järelevalve Amet, AS Eesti Raudtee nõukogu, AS Eesti Raudtee juhatus

Eesti Raudteelaste Ametiuhing pöördub Teie poole kaesoleva aasta 21. veebruaril Kulna raudteeulesõidul toimunud õnnetuse asjus. Kahjuks ei ole see ainus ulesõidul toimunud vahejuhtum. Neli aastat tagasi, pärast Raasiku raudteeulesoidul juhtunud traagilist õnnetust tegi ametiühing ettepanekud ülesõitudel selliste intsidentide ennetamiseks. Siis sellele probleemile kahjuks ametialast tähelepanu ei pööratud. Kui nüüdki ei võeta tarvitusele vajalikke abinõusid raudteede ohutu ületamise tagamiseks, ei õnnestu ka tulevikus vältida uusi inimelude kaotusega lõppevaid tragöödiaid.

Samuti juhib ametiühing Teie tähelepanu asjaolule, et riskialas on kõige kaitsetumad vedurimeeskond ja klienditeenindajad. Ohutuse tagamine töökohal on tööandja üks põhilisi kohustusi. Kui miski jätkuvalt takistab raudteeohutuse tagamise küsimuse lahendamist, ei ole töötajatel töötraumade saamise oht välistatud ka tulevikus. Töötaja ei pea töö ajal kokku puutuma stressi ja emotsionaalse koormusega. Tööle tulles peab ta olema kindel, et naaseb pärast tööd koju pere juurde ja vastutus töötaja ohutuse tagamise eest lasub tööandjal.

Eestis töötatakse välja projekte, mis näevad ette rongide liikumiskiiruse tõstmist 120 kilomeetrilt 160 kilomeetrini tunnis, see aga tähendab rongiõnnetuste arvu kasvu ja seda esmajoones raudteeulesõitudel.

Ametiühing teeb ettepaneku luua ministeeriumi juurde Eesti raudteeulesõitudel liiklemise ohutuse tagamise komisjon, millesse soovitame kaasata ministeeriumi, järelevalveameti, Eesti Raudtee, Edelaraudtee, Maanteeameti ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu esindajad.

Juba praegu on hädavajalik välja töötada astmeline konkreetsete täitmistähtaegadega tegevuskava. Samuti soovitame seniks, kui tõkkepuuseadmete paigaldamiseni ei ole jõutud, kaaluda vedurimeeskondade ettepanekut paigaldada ületuskohtade ette lamavad politseinikud, mis võtavad sõidukite kiiruse maha ja juhivad juhtide tähelepanu raudteeületuse lähenemisele.

Austatud minister! Ootame Teie vastust meie ettepanekule ja loodame, et loodud komisjon alustab tood juba aprillis.

Alla kirjutanud: Oleg Tšubarov, Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimees

Ministeeriumi kommentaar: ohtutuse teema on üleval pidevalt

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juht Rasmus Ruuda sõnul on juba täna olemas toimiv raudtee ületuskohtade ülevaatuskomisjon, kuhu on kaasatud tehnilise järelvalve amet, raudtee taristu ettevõtja, veoettevõtjad, PPA, omavalitsused ja maanteeamet, kes regulaarselt hindavad ülesõitude ja ülekäikude ohutust/riske ning vajalikke lisameetmeid.

"Lisaks teeb Ohutusjuurdluskeskus iga raskema õnnetuse kohta sõltumatu juurdluse koos ettepanekuga ohutuse parandamiseks.

Seega töö ülesõitude ohutumaks muutmiseks käib igapäevaselt ka praegu, Eesti Raudtee on võtnud investeeringute kavva ligikaudu poolesaja ülesõidu ohutumaks muutmise.

Lisaks, raudteesõidu ohutust arutab ka 25. aprillil toimuv vabariigi valitsuse liikluskomisjon, kuhu kutsume juurde ka raudteelaste ametiühingu," ütles Ruuda.