Kiili piirkonnast Pakrineemeni Paldiskis kulgeva 55-kilomeetrise torustiku ehitus vältab kava järgi 18 kuud. Toru läbimõõt on 700 millimeetrit ja töörõhk kuni 54 baari. „Tegemist on suurima gaasitrassi ehitustööga taasiseseisvumisjärgses Eestis,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Toru paigaldatakse valdavas osas kaevikusse ehk avatud meetodil. Ristumisel suuremate teede ja raudteega kasutatakse suundpuurimist ning gaasitoru paigaldatakse kaitsehülssi. Gaasitorustik ristub mitmel korral Tallinna ringteega, Via Baltikaga, samuti kolmel korral olemasoleva raudteega ning lisaks perspektiivse Rail Balticu trassiga.

Kiili-Paldiski gaasitoru läbib Kiili, Saku, Saue ja Lääne-Harju valda. Selle teele jäävad enam kui 250 maaomaniku kinnistud. Elering teavitab kõiki gaasitrassile jäävate kinnistute omanikke lähiajal tööde peatsest alustamisest. Lisaks võtab ehitaja omanikega ühendust enne ehituse algust konkreetses lõigus.

Kiili-Paldiski gaasitoru on osa Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector projektist. Eesti maismaal kuuluvad Balticconnectori klastrisse veel gaasi kompressorjaamad Paldiskis ja Puiatus ning Karksi gaasimõõtejaam koos Lilli liinikraanisõlmega Eesti-Läti piiri lähistel.

Balticconnectori ehitus võimaldab luua Balti riike ja Soomet hõlmava regionaalse gaasituru ning suurendada gaasi varustuskindlust piirkonnas. Euroopa Liit toetab Balticconnectori klastri ehitust 206 miljoni euroga. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 300 miljonit eurot.