Eesti on nii-öelda tõusulainest kaasa haaratud - maailmamajandusel üldiselt ja meie suurematel ekspordipartneritel, nagu Rootsil ja Soomel, läheb hästi. Samuti on mõnevõrra taastunud Venemaa.

Toit on kallim kui eales varem

Toidukaupade hinnatõus jätkub ja kallim pole söök poes kunagi olnud. Hea uudisena võis Josing vaid märkida, et või hind on languses. Üldiselt on tema sõnul toidukaupade hinnad viimasel kahel aastal väga volatiilsed olnud.

Investeeringud taastunud

Josingu näidatud slaididelt oli ilmekalt näha, kuidas lõpuks on erasektori investeeringud taas eratarbimisele järgi jõudnud. Mitu aastat on nende kahe vahel olnud suured käärid.

Probleemiks tööjõupuudus

EKI küsitletud ekspertide hinnangul on majanduse suurimaks probleemiks endiselt kvalifitseeritud oskustööjõu puudus. See on võimendunud eriti ehitussektoris, kus pakkumine ei suuda nõudlusega kaasas käia. Samamoodi on endiselt raske leida ka tugevaid juhte.

Teisele kohale platseerus vähene innovaatilisus ja kolmandale rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus. Rahul pole eksperdid aga ka valitsuse majanduspoliitiliste valikutega.

Kaupmehed on ebakindlad

Kui üldiselt on ettevõtja kindlustunne hea, siis negatiivsena paistab silma kaubandussektor. Josing tõi siin välja mitu põhjust. Esiteks hinnatõus - tarbijad on muutunud palju valivamaks. Teiseks jaekettide tugev omavaheline konkurents. Kolmandaks Eestile omane erakordselt suur kaubanduspinna hulk inimese kohta - seda kõike on vaja üleval pidada, ning samal ajal rajatakse endiselt uusi kaubanduskeskusi. Neljandaks piirikaubanduse mõju. Viienda probleemina tõi Josing välja e-kaubanduse kiire kasvu, mis annab tarbijale rohkem valikuruumi.

Palo: majandus on kännu tagant lahti saanud

Ettevõtlusminister Urve Palo ütles Josingu jutule kommentaariks, et majandus on küll "heades vetes", kuid sellega ei peaks rahulduma. Ta tõi välja, et Rootsi majandus kasvab suurusjärgus 3 protsenti, kuigi tegu on Eestist oluliselt arenenuma riigiga - seetõttu ei peaks meiegi vähemaga leppima.