"Euroopa Liidu struktuurifondid on vajalik aga keeruline teema. Euroopa liidu toetused aitavad arendada majandust, aga laiale avalikkusele nende lahtiseletamine võib osutuda mõnikord keeruliseks. Reegleid on palju, tingimusi on palju, tavainimene ei suuda neid tõenäoliselt lõpuni mõista ja seetõttu on laia avalikkuse arusaam sellest teemast veidi ühekülgne," seisab vastava hanke kirjelduses.

Selleks ongi plaanitud saade, mille eesmärk on läbi mängulise lähenemise Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja fondide rolli ning saavutuste tutvustamine ja selgitamine laiale avalikkusele, muutes toetuste kuvandit Eesti inimeste seas positiivsemaks.

"Selleks, et näidata suurele auditooriumile antud valdkonna sisu nii, et see oleks üheselt mõistetav, on mõttekas tuua teleekraanile meelelahutuslikus võtmes telemäng, millesse on kaasatud kõik kaasaaegse televisiooni võimalused. Kuiv faktide edastamine (mis ajast alates ja kui suures mahus on Eesti saanud tagastamatut välisabi) ei pruugi olla televaataja jaoks hoomatav ja atraktiivne. On vaja kasutada erinevaid televisiooni võimalusi, mille läbi võimalikult lihtsalt tuua antud teema vaatajateni nii, et see oleks huvitav ja samas ka hariv," on saate kontseptsioonis kirjas.

Saatejuhi kandidaat on Johannes Tralla

"Et meelelahutuslikus võtmes anda infot edasi, on mõttekas ellu kutsuda lõbus telemäng koos saatekülaliste, bändi ja kõigi meelelahutuslike elementidega, mis sobivad hoogsasse reedeõhtusesse saatesse, mis aitab televaatajal nädalat lõpetada. Kõige mõistlikum on seda lahendada salvestatud stuudiosaatena, mis sisaldab endas ka salvestatud videolugusid, mis aitavad lahti seletada struktuurifondide teemasid inimlikus võtmes," kirjutatakse hanke kirjelduses.

Olulisel kohal saate jaoks olevat saatejuht, kes seob saate meeleolukas võtmes tervikuks ja toob vaatajateni. Ta peaks olema sõber ja abimees mängijatele ning informatsiooni edastaja publikule. Saatejuhtide variante on palju, hetkel selget ja kindlat kokkulepet ei ole kellegagi.

Kuivõrd tegemist on Euroopa Liitu puudutavate teemadega, siis üks võimalik variant saatejuhiks on ka Johannes Tralla, kes praegu resideerub Brüsselis. Tema võimalik saatejuhi kandidatuur sõltub muuhulgas sellest, kas ta naaseb sügishooajaks Eestisse või mitte. Tralla on väga hästi kursis antud valdkonnaga, lisaks sellele, et ta on hea saatejuht, omab ta ka väga head teadmiste pagasit kõige selle kohta, mis puudutab Euroopa Liidu teemasid.

Saade peaks eetrisse minema perioodil september-detsember kokku 16 korral, reede õhtuti kell 20. Saate pikkus oleks veidi alla tunni.