Dividendide kogusumma kasvab võrreldes aasta varasemaga ligikaudu 21,1 miljonit eurot. 2017. aastal laekus riigieelarvesse riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt dividende summas 136,2 miljonit eurot.

Suurimad dividendide maksjad on AS Tallinna Sadam 105 miljoni euroga, AS Elering 20 ja Eesti Energia AS 15,8 miljoni euroga.

Järgnevad AS Eesti Loto (8 miljonit eurot), Lennuliiklusteeninduse AS (3,7 miljonit eurot), AS Eesti Teed (2,7 miljonit) ja AS Eesti Loots (1 miljon eurot).

Veel maksavad dividende AS Eesti Post, AS Vireen, AS Teede Tehnokeskus, AS Kredex Krediidikindlustus ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.

Riigil on tegutsevaid äriühinguid 31, millest 29-s on riik ainuomanik või otsustusõigusega. Äriühinguid on kuue ministeeriumi valitsemisalas.