Valla sotsiaalnõunik Maiu Kalmus kirjutas minister Ivale, et mõne päeva eest sai vallavalitsuse sotsiaalosakond ootamatult telefonikõnede tulva vallakodanikelt, kes uurisid ja küsisid avalikust meediast kuuldu kohta täiendavaid küsimusi. Küsimused olid tingitud Iva väljaütlemistest, mille kohaselt on KOVidele antud lisaraha hooldusteenuste eest tasumiseks.

Jutt käib Maalehe artiklist, kus Iva imestas, miks inimesed nälgivad, et hooldekoduarveid maksta. “Me ju andsime KOVidele selleks otstarbeks 30 miljonit eurot,” sõnas ta seal. Küsimusele, kas valla- ja linnavalitsustel on selleks raha piisavalt, vastas Iva järgmiselt: „KOVide tulubaas on järjepidevalt tõusnud. Selleks aastaks suurendasime KOVide tulubaasi ja andsime lisaks tavapärasele tõusule juurde veel 30 miljonit eurot täiesti vaba raha. Me ei öelnud sihtotstarvet- see ongi KOVide teenuste paremaks rahastamiseks, et nad oma ülesandeid paremini täidaksid. Selle raha nad võiks ja peakski põhiliselt pakutavatele teenustele kulutama."

Kalmuse sõnul sooviks vald numbriliselt teada, kui suure summa on sotsiaalministeerium 2018 aastal Rapla Vallavalitsusele eraldanud "täiesti vaba raha", et katta hooldusteenuse kulusid valla elanikele.

"Tunneme ennast hetkel segaduses, sest meil puudub informatsioon, mida inimestele vastata. Juhiksin teie tähelepanu sellele, et vastuseid raha kasutamise kohta peavad andma eelkõige KOVid," märgib Kalmus.