Kohus mõistis Kristjan Oolole rahalise karistuse 150 päevamäära ulatuses (4479 eurot), Rein Kilgile rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses (11 652 eurot), Kaie Raigile rahalise karistuse 180 päevamäära ulatuses (1800 eurot) ja Neeme Raigile rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses (7106 eurot).

Rein Kilki süüdistati selles, et olles AS Pere (ärinimi alates 20.09.2012 AS Lõuna Toiduainetetööstus, pankrotis) nõukogu liige koos AS Pere nõukogu liikme Kaie Raigiga ning juhatuse liikme Neeme Raigiga, olid aktsiaseltsil Pere vähemalt alates 2012.aasta algusest püsivad makseraskused ja likviidsusprobleemid.

Aktsiaseltsi teadaolevad kohustused olid märgatavalt ületanud tema varasid, olid tekkinud maksuvõlad ja püsivad probleemid oma kohustuste täitmisel ning selline seisund ei olnud ajutine, küll aga kinkisid ettevõtte juhid põhjendamatult AS Pere vara Pere Pagar OÜ-le (ärinimi alates 19.09.2012 LT Pagar OÜ), põhjustades sellega AS Pere maksejõuetuse.

Kristjan Oolot süüdistatakse selles, et olles Pere Pagar OÜ juhatuse liige, aitas ta Pere nõukogu liikmetel Rein Kilgil ja Kaie Raigil ning juhatuse liikmel Neeme Raigil põhjendamatult kinkida juriidilisest isikust võlgniku AS Pere vara.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega, süüdistatavad saavad otsust vaidlustada 15 päeva jooksul.