"Swedbanki pensionifondid on viimase kahe aasta jooksul investeerinud Eesti majandusse enam kui 100 miljonit eurot. Valdav osa Eestisse tehtavatest investeeringutest on oma iseloomult vähelikviidsed ning nende kohta puudub võrreldav analüüs. Seetõttu on selliste investeeringute tegemine üsna aja- ning ressursimahukas," sõnas Tamla.

Pikaajaliste ja vähese likviidsusega investeeringute tegemist soosib tema sõnul võimalikult stabiilne õigusraamistik. "Eestis on pensionifondide tasude ja investeerimispoliitikat puudutavat regulatsiooni muudetud viimase nelja aasta jooksul kolm korda. See ei ole kindlasti märk stabiilsest õigusraamistikust, mistõttu ei soosi ka Eesti majandusse tehtavaid investeeringuid," märkis Tamla.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile investeerimisfondide seaduse muudatused, millega vähendatakse II samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära seniselt 2 protsendilt 1,2 protsendile.

Ette on aga nähtud erandid, mille eesmärk on suunata panku rohkem Eestisse investeerima. Nimelt juhul, kui pensionifond investeerib vähelikviidsetesse ja reguleerimata turul kaubeldavatesse instrumentidesse, mis praktikas hõlmavad sageli Eesti investeeringuid, rohkem kui 30 protsenti vara mahust, tekib tal võimalus kasutada senisest aeglasemat valitsemistasu vähendamist. Kui aga sellised investeeringud jäävad alla 10 protsendi pensionifondi vara mahust, langeb valitsemistasu kiiremini, kui kehtivad reeglid seda ette näevad.