Rakvere Tark Maja ehk sihtasutus Virumaa kompetentsikeskus (VKK) lasti küll juba aasta tagasi pankrotti, kuid küsimärgid selle ümber, miks ja kelle tarbeks hirmkallist maja väikelinna tegelikult ehitati, on endiselt teravalt üleval. Nii EAS kui ka Rakvere linnavalitsus nõuavad tagasi miljoneid eurosid hoone arendusse paigutatud raha. Samas on majja aastaid tagasi kolinud linnavalitsus sõlminud kompetentsikeskusega kavalad lepingud, mis teevad linnavõimu väljatõstmise, kui hoone võlgade katteks müüki pannakse, sisuliselt võimatuks.