Panga likvideerija, KPMG vandeaudiitor Eero Kaup ütles, et likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid, mistõttu pole põhjust hoiustajatele väljamaksete tegemisega viivitada. „Antud tähtajaks ehk 3. juuniks avalduse esitanud hoiustajatele saame hoiustel olnud raha suures ulatuses tagasi maksta juba enne nõuete esitamise tähtaja saabumist ning panga vara müügi lõppemist. Hetkel on lisaks Tagatisfondi kaudu hüvitatud summadele esitatud avaldusi kogusummas 87 miljonit eurot," ütles Eero Kaup.

Koostöös panga likvideerijatega alustas Tagatisfond hoiuste ja arveldusarvetel olnud raha hüvitamist summas kuni 100 000 eurot juba 5. aprillil 2018. Praeguseks on Tagatisfond maksnud hüvitisi 2505-le kliendile kokku 88,9 miljoni euro ulatuses. Nüüd alustavad panga likvideerijad esitatud avalduste alusel väljamakseid klientidele, kelle kontodel oli üle 100 000 euro või kes Tagatisfondilt hoiuste hüvitamist ei taotlenud. Kuigi panga varade ja kohustuste inventuur ja likvideerimisbilansi koostamine ei ole veel lõppenud, hindavad likvideerijad, et likvideerimismenetluses ei teki varade puudujääki ja seetõttu võib jätkata hoiuste järkjärgulist hüvitamist.

Igale korrektse avalduse esitanud hoiustajale hüvitatakse lähinädalatel kuni 200 000 eurot ning seda summat ületavast kontojäägist veel täiendavalt 30 protsenti. Näiteks kui kontol oli 300 000 eurot, siis välja makstakse lisaks 200 000 eurole veel 30 000 eurot. Lõplikult makstakse veel hüvitamata saldod välja pärast likvideerimismenetluses nõuete esitamise tähtaega, 30. juulit 2018. Hüvitamine toimub kõigile võlausaldajatele ühetaoliselt ja kedagi hüvitamisprotsessis ei eelistata.

Likvideerijad kutsuvad kõiki panga kliente, kes ei ole veel esitanud likvideerijatele nõudeavaldust, seda esitama hiljemalt 24. juuniks 2018, seda ka juhul kui arvel olnud summa ei olnud hoiustaja jaoks märkimisväärne. Nõudeavalduse esitamine on äärmiselt lihtne, sellega kinnitab klient oma nõude pangale ning võimaldab selle võimalikult kiiresti hüvitada. Lisainfot saab veebilehelt http://www.versobank.com.

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. 28. märtsil 2018 määrati panga likvideerijateks Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko KPMG Baltics OÜ-st ja Advokaadibüroo KPMG Law OÜ-st.